• home
  • people-all
  • studies
  • research
  • announcements
  • links
  • services

Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών

Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών | 2016 |

 

 

 

 

 

28/11/2016

“ Difference Analysis in Big Data: Exploration, Explanation, Evolution
Yποψήφια Διδάκτωρ : ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00(ώρα γαλλίας)

  στο αμφιθέατρο του κτηρίου IMAG, 700 Avenue Centrale, 38401 Saint-Martin-d’Hères του Université Grenoble Alpes

 

 

25/10/2016

“ Η Java™ σε Κλιμακώσιμες Αρχιτεκτονικές Μνημών ” “Java™ on Scalable Memory Architectures ”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ZAKKAK ΦΟΙΒΟΣ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016, ώρα 16:30

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

1/6/2016

“ Ένα παιγνιοθεωρητικό πλαίσιο μοντελοποίησης πολλαπλών επιπέδων για την ανάλυση αγορών ασύρματης πρόσβασης και φάσματος ” “A multi-layer game-theoretical framework for modeling wireless access and spectrum markets ”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016, ώρα 16:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

11/4/2016

“Αξιοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στην Εξερευνητική Αναζήτηση” “Exploiting Linked Data in Exploratory Search ”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016, ώρα 15:30

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών | 2015 |

16/12/2015

“ Αύξηση της καταληπτότητας της ομιλίας χρησιμοποιώντας ιδιότητες καταληπτής ομιλίας” “Intelligibility enhancement of Casual speech based on Clear speech properties ”
Yποψήφια Διδάκτωρ : ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

3/12/2015

“ Ένα Προγραμματιστικό Πλαίσιο Ανάπτυξης για Φιλικές ως προς τους Ηλικιωμένους, Πολυτροπικές, Προσαρμοζόμενες, Διαδραστικές Εφαρμογές για Οικιακές Υποστηρικτικές Ρομποτικές Πλατφόρμες” “FIRMA: A Development Framework for Elderly-Friendly Interactive Multimodal Applications for Assistive Robots”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΚΑΖΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 11:00

 Αίθουσα"Σ. Ορφανουδάκης" , Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

15/6/2015

Παρακολούθηση της πόζας ανθρώπινου σώματος υπό συνθήκες έντονων επικαλύψεων - προσέγγιση με χρήση Προβολής Κάτοψης” “Full-body pose tracking under severe occlusions - the Top View Reprojection approach”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Δευτέρα , 15 Ιουνίου 2015, ώρα 12:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Κ206  του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

20/3/2015

“ Υποστήριξη μικρών παιδιών σε σύγχρονα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης” “Supporting Young Children in Ambient Intelligence Environments”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, ώρα 14:00

Αίθουσα  "Σ. Ορφανουδάκης", Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ, στο Ηράκλειο

13/3/2015

“Βελτίωση της απόδοσης του δικτύου αξιοποιώντας πολλαπλά μονοπάτια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος” “Improving network performance through multipath utilization for wireless mesh networks”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

25/2/2015

“Ολοκληρωμένη αιτιακή ανάλυση ετερογενών συνόλων δεδομένων” “Integrative causal analysis of heterogeneous data sets
Yποψήφια Διδάκτωρ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

12/1/2015

“Αποδοτική Παρακολούθηση της 3Δ Αρθρωτής Κίνησης του Ανθρώπινου Χεριού” “Efficient Tracking of the 3D Articulated Motion of Human Hands”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, ώρα 10:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών | 2014 |

19/12/2014

“Τεχνικές ενίσχυσης παραλληλισμού για μηχανισμούς αυτόματης εκτέλεσης σειριακού κώδικα σε περιβάλλοντα παραλληλισμού” “Techniques for Enhancing Parallelism in Mechanisms that Automatically Execute Sequential Code in Concurrent Environments”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 17:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

10/12/2014

Επιτάχυνση της Επεξεργασίας Πακέτων Δεδομένων Δικτύου με Χρήση Καρτών Γραφικών” “Accelerating Stateful Network Packet Processing Using Graphics Hardware
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 13:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

20/10/2014

Παρακολούθηση και Προσαρμογή Εφαρμογών Βασισμένων σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πάνω σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη” “Cross-Layer Monitoring and Adaptation of Multi-Cloud Service-Based Applications
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δευτέρα , 20 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

1/07/2014

Τεχνικές Αραιής και Χαμηλής Τάξης Αναπαράστασης για Εύρωστη Αναγνώριση Ομιλητή και Ανακατασκευή Ελλιπών Χαρακτηριστικών” “Sparse and Low-Rank Techniques for Robust Speaker Recognition and Missing-Features Reconstruction
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, ώρα 17:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

26/06/2014

Μια Νέα Γλώσσα Προδιαγραφών και Σύνθεσης Υπηρεσιών” “A Novel Specification and Composition Language for Services
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014, ώρα 13:00

Αίθουσα "Σ. Ορφανουδάκης",Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

20/06/2014

Προσαρμόσιμα Ημιτονοειδή Μοντέλα για Σήματα Φωνής με εφαρμογές σε Μετασχηματισμούς Φωνής και Ανάλυση Σημάτων Ήχου” “Adaptive Sinusoidal Models for Speech with Applications in Speech Modifications and Audio Analysis
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, ώρα 12:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

19/06/2014

Εκτίμηση θέσης με τεχνικές αραιών αναπαραστάσεων και μοντέλα σημάτων χαμηλής τάξης” “Location Sensing via Sparse and Low Rank Signal Models
Yποψήφια Διδάκτωρ : ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014, ώρα 14:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

13/06/2014

Ένα υπολογιστικό πλαίσιο για την παρατήρηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπων με αντικείμενα του περιβάλλοντός τους” “A computational framework for observing and understanding the interaction of humans with objects of their environment
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014, ώρα 16:00

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

14/03/2014

Σχεδιασμός Αποδοτικών Συστημάτων για την Εποπτεία Δικτύων Υψηλού Φόρτου” “Building Efficient Network Traffic Monitoring Systems Under Heavy Load
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014, ώρα 16:00

Αίθουσα “Σ. Ορφανουδάκης”, Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

20/02/2014

Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης από την σκοπιά του επιτιθέμενου: καινοτόμες τεχνικές επιθέσεων και αμυντικοί μηχανισμοί” “Online Social Networks from a Malicious Perspective: novel attack techniques and defense mechanisms
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΟΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 16:00

Αίθουσα “Σ. Ορφανουδάκης”, Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

Υποστήριξη  Διδακτορικών Διατριβών | 2013 |

26/11/2013

 “Αρχιτεκτονική Υποστήριξη για Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας στην Επικοινωνία Πολυπύρηνων Επεξεργαστών υπο την Καθοδήγηση Λογισμικού” “Architectural Support for Software-Guided Energy Reduction of Manycore Communication”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, ώρα 15:00

Αίθουσα “Σ. Ορφανουδάκης”, Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

 

 

25/11/2013

 

Χρήση Διάχυτης Νοημοσύνης για την Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πινάκων Ζωγραφικής” “Using Ambient Intelligence Technologies for Producing and Disseminating Paintings
Υποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΑΡΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013, ώρα 16:00

Aίθουσα "Σ. Ορφανουδάκης",ΙΤΕ

 

 

25/11/2013

 

Αλληλεπιδραστική Εξερεύνηση Πολυδιάστατων Πληροφοριακών Χώρων με Υποστήριξη Προτιμήσεων” “Interactive Exploration of Multi-Dimensional Information Spaces with Preference Support
Υποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013, ώρα 11:00

Aίθουσα 1 τηλεδιάσκεψης της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

 

 

15/7/2013

 

“Λογική Σύνθεση Παράλληλων Ορισμάτων Ελέγχου Καταστάσεων” “Logic Synthesis of Concurrent Control Specifications”
Υποψήφιος Διδάκτωρ : ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013, ώρα 14:00

Aίθουσα 1 τηλεδιάσκεψης της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

 

 

8/7/2013   

 "Myrmics: Ενα Kλιμακώσιμο Σύστημα Χρόνου Εκτέλεσης για Ενοποιημένα Συστήματα Διευθύνσεων" "Myrmics: A Scalable Runtime System for Global Address Spaces"

Υποψήφιος Διδάκτωρ : ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, ώρα 11:00

 Αίθουσα “Σ. Ορφανουδάκης”, Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

14/6/2013

 “Αρχιτεκτονικές, μέθοδοι και εργαλεία για την ανάπτυξη περιβαλλόντων διάχυτης νοημοσύνης” “Architectures, Methods and Tools for Creating Ambient Intelligence Environments”
Yποψήφιος Διδάκτωρ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, ώρα 11:00

Αίθουσα “Σ. Ορφανουδάκης”, Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο

 
 (44)
 (45)